Konkursy

Regulamin konkursu „Święta na czterech łapach” organizowanego na facebooku.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu, jest Właściciel sklepu internetowego Wesołe Łapy mieszczącego się pod adresem wesolelapy.pl, firma SmartMark z siedzibą ul. Gen. Zielińskiego 118, 32-040 Rzeszotary posiadająca nr NIP 944-216-22-53 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie Facebook Wesołe Łapy (zwanej dalej “Fanpage”)
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  2. polubienie Fanpage „Wesołe Łapy” mieszczącym się pod adresem: https://www.facebook.com/wesolelapy/
  3. zamieszczenie pod postem konkursowy odpowiedzi na pytanie: Jakie pomysły macie na zabezpieczenie choinki lub innych świątecznych dekoracji przed waszymi psiakami (zdjęcia również mile widziane).
  4. Udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu oraz w przypadku wygranej - zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w poście zawierającym dane zwycięzców.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
 4. Czas trwania konkursu: 02.12– 09.12.2018. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi nie później niż 12.12.2018.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • 3. NAGRODY
 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. Za zajęcie I miejsca w Konkursie jest legowisko dla psa w wybranym przez zwycięzcę rozmiarze (do wyboru gniazdko, S lub M) oraz wybranym kolorze z dostępnych na stronie sklepu.
  2. Za zajęcie II miejsca w Konkursie jest koszulka z nadrukiem.
  3. Za zajęcie III miejsca w Konkursie jest kubek z kolekcji Don Diego.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Pracownicy Sklepu Wesołe Łapy z zamieszczonych komentarzy wybiorą jedną najbardziej kreatywną odpowiedz, której autor otrzyma prawo do wyboru dowolnego legowiska (w rozmiarze gniazdko, S lub M) z modeli dostępnych na stronie sklepu.
 2. Organizator przewidział również dwie nagrody dodatkowe w postaci: za zajęcie II miejsca - koszulka z nadrukiem (w wybranym rozmiarze) oraz za zajęcie III miejsca w Konkursie - kubek z kolekcji Don Diego.
 3. Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na fanpage Wesołe Łapy do dnia 12.12.2018.
 4. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 5. W celu wysłania Nagród, Zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzców, powinni przesłać w wiadomości prywatnej adres wysyłki nagrody oraz telefon kontaktowy. Zastrzegamy sobie prawo wysyłki wyłącznie na dane (imię i nazwisko) jak w profilu zwycięzcy.
 6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 7. Organizator umieści dane Zwycięzcy (imię i nazwisko) na Fanpage Wesołe Łapy.
 8. Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni od daty otrzymania danych adresowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl